• ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../

Organik Tarım

Organik Tarım Nedir ?

 

Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir

 

 

 

 

 

 

 

 

Organik Tarım Neden Gerekli ?

 

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Organik Tarımda Kontrol Ve Sertifikasyon Niçin Gerekli?

Organik tarımın, izlenebilirliği, güvenilirliği için gereklidir.  Organik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar üretimin tarladan sofraya kadar her aşamasının kontrolünü ve sertifikasyonunu zorunlu tutmaktadır
Bunun için yetkilendirilmiş kuruluşlar Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde  ilgili ürünü kontrol eder ve sertifikalandırır.

 

 

 

 

Organik Tarımın Amacı

 

  • Hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurar.
  • İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini geliştirerek uygular.
  • Temiz ve kaliteli gıda üretimin sürekliliğini sağlar.