Biomel Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../

Faaliyetlerimiz

Organik Tarım

-Organik Bitkisel Üretim (mantar, doğadan toplama dahil)


-Organik Hayvancılık (arıcılık dahil)

-Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması (maya dahil)


-Organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma ürünleri